Gedachteninbrenging en Inspiratie

In de normale fysieke, aardse wereld hebben we als mens vaak het idee dat we superieur zijn aan de andere wezens om ons heen. Of we ook echt superieur zijn is nog maar de vraag, maar we gedragen ons wel alsof we de baas zijn van deze planeet. Met onze techniek en kennis kunnen we de wereld grotendeels vormen zoals we dat wensen.

http://javajunko.blogspot.com/2008_09_01_archive.html?zx=85008422658ad3fEchter, in de noëtische wereld van het bewustzijn zou het wel eens heel anders kunnen werken. Misschien zijn we op dat vlak wel verre van superieur en eerder vrij onwetend. Ik veronderstel dat we noëtisch gezien eigenlijk kleuters zijn en nog werelden te ontdekken hebben en dat daarbij bescheidenheid en voorzichtigheid geboden is.

NOËTISCHE KLEUTERS ZONDER LERAREN

In deze noëtische school is de fysieke wereld van minder groot belang. Het leergereedschap bestaat vooral uit gedachten en gevoelens. Je zou ook wel kunnen stellen dat we met zijn allen kleuters zijn op dit vlak die eigenlijk nauwelijks leraren hebben. We kunnen hoogstens proberen zelf de nieuwe gebieden te verkennen en die kennis met elkaar te delen om zo als een groep nieuwsgierige autodidacten het nieuwe terrein te ontginnen.

ZIJN ER OOK ANDERE SPELERS IN HET NOËTISCHE DOMEIN?

Als we werkelijk serieus dit bewustzijnsdomein willen exploreren is het handig om een open houding te ontwikkelen. Eigenlijk is alles in principe mogelijk. Er zijn voldoende aanwijzingen om de mogelijkheid open te houden dat wij als fysieke mensen niet als enige de mogelijkheid hebben ons af te stemmen op bepaalde bewustzijnsfrequenties. Sterker nog, het zou zo maar eens kunnen zijn dat we met onze nieuwsgierige noëtische zaklampen een gebied binnendringen dat eigenlijk vooral het ‘leefgebied’ is van bewustzijnsvormen die daar verblijven.

In het artikel ‘Het Focussysteem van Monroe‘ wordt al verwezen naar de mogelijkheid dat er noëtische leefgebieden zijn met daarin volop bruisend niet-fysiek leven. Deze leefgebieden kun je betreden door je geest op een bepaalde manier erop af te stemmen. Dat is natuurlijk verre van eenvoudig en vereist dan ook de nodige training, als je al dit soort idealen zou hebben.

Binnen dit centrum voor bewustzijnsonderzoek wordt een raamwerk opgebouwd waarmee bewustzijnsgrenzen kunnen worden verkend. Om verder te komen veronderstel ik dan ook het bestaan van allerlei bewustzijnsniveaus waarop ook verschillende niet-fysieke bewustzijnsvormen actief zijn.

INSPIRATIE

In de film ‘Der Himmel über Berlin’ figureren allerlei engelen. In de film waren zij rond op de aarde en kunnen ze op zeer eenvoudige wijze de gedachten waarnemen van iedereen om hen heen. Ze zien het als hun taak om mensen die vooral zichzelf gehuld hebben in allerlei laagvibrationale gedachten en twijfels (zie bijvoorbeeld Frequenties van het Energieveld en Meer Bewustzijn met minder Hersenactiviteit) een steuntje in de rug te geven door enkele wat opgewektere gedachten aan te reiken. De persoon in kwestie denkt gewoon dit zelf te denken maar in de film zijn het dan vaak deze ‘engelen’ die pogen het vibratieniveau van iemand te verhogen door wat hogervibrationele gedachten te introduceren (1).

In de serie Anastasia (zie bijv In Stilte Gedachten Aanreiken) wordt ook gesproken over dit verschijnsel van met de beste bedoelingen gedachten aanreiken aan anderen. Op pagina 66 van het eerste boek uit de serie kunnen we het volgende lezen:

“Anastasia vertelde dat ze gewoonlijk in haar bewustzijn allerlei situaties modelleert die te maken hebben met werk, ontspanning, relaties tussen mensen onderling en tussen mensen en planten. Als de door haar gemodelleerde situatie de werkelijkheid dicht genoeg benadert, dan maakt ze contact met iemand en kan dan de lichamelijke en geestelijke toestand van die persoon voelen. Ze wordt dan deel van het bewustzijn van die persoon en kan zo haar kennis overbrengen.”

Je zou kunnen veronderstellen dat sommige manieren van inspiratie op deze manier functioneren. Gloednieuwe ideeën kunnen in sommige gevallen ons toevallen omdat iets of iemand vanuit een ander bewustzijnsniveau ons deze gedachten toewerpt. Ons eigen bewustzijnsniveau is dan waarschijnlijk bepalend voor de manier waarop we omgaan met deze inspiratie.

Er zijn vast ook andere manieren van inspiratie waarbij ik in eerste instantie denk aan aanreikingen vanuit hogere aspecten van jezelf.

GEDACHTENINBRENGING

Het beroemde hermetische principe ‘zo boven, zo beneden, zo beneden zo boven’ zou ook wel eens kunnen gelden voor de vergelijking tussen onze fysieke wereld en de wereld van de onstoffelijke bewustzijnsniveaus. In dit concrete geval zou dat kunnen betekenen dat de chaos en manipulatie die we zo goed kennen in onze wereld ook wel eens aanwezig zou kunnen zijn op zogenaamde ‘hogere’ niveaus van de werkelijkheid.

Zoals we net haast lieflijk spraken over de bewustzijnsverhogende inspiratiegedachten vanuit andere niveaus, lijkt het ook aannemelijk om te veronderstellen dat er de nodige krachten zijn die er baat bij hebben om zoveel mogelijk chaos, wanorde, twijfel, schuld en schaamte op te wekken bij mensen. In latere artikelen kunnen we nader ingaan op de mogelijke voordelen van dit soort praktijken.

Voor nu is het handig om ons ook te openen voor de mogelijkheid dat we ook de nodige minder florisante en opbouwende gedachten krijgen aangediend die – als we daar ons niet van bewust zijn – ons energieniveau aardig naar
beneden kunnen halen.

OPRICHTEN WERKGROEP
Graag zou ik de lezers willen oproepen om zich aan te melden voor een werkgroep die zich ten doel stelt informatie te vergaren over de wijze waarop gedachteninbrenging werkt. Laten we onze manifesterende krachten inzetten om ons in staat te stellen ons bewustzijn af te stemmen op die gebieden van waaruit gedachteninbrenging plaatsvindt.

Op deze manier kunnen we meer inzichten verwerven over zowel de positieve (inspiratie) als de meer negatieve gedachteninbrenginsvariant.

Zou het niet mooi zijn als we met een groepje gemotiveerde mensen een realiteitskader kunnen bouwen waarin het mogelijk is om contact te leggen met deze werelden zonder in de waanzin terecht te komen en zonder ook in allerlei wazige occulte sferen te belanden? Vanuit een wetenschappelijke instelling, observerend proberen zicht te krijgen op de werkingsmechanismen en de motivatiebronnen van degene die aan gedachteninbrenging doen.

Er zijn heel wat mensen die het gevoel hebben belaagd te worden door entiteiten, door negatieve gedachteninvloeden. Ik zou graag – en ik hoop met meerdere mensen – een bijdrage willen leveren aan het beëindigen van die vormen van gedachteninbrenging die mensen vooral klein houdt.

(1) http://www.youtube.com/watch?v=B4DA7xrziVU

Advertenties

2 responses to this post.

  1. […] zie ook: Gedachteninbrenging en Inspiratie […]

    Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: