Drie Soorten Synchroniciteit?

INTRODUCTIE

Carl Jung heeft destijds het woord ‘synchroniciteit’ geïntroduceerd in de psychologie, waardoor het toch een zekere, ook al is het een wat mystieke status heeft gekregen. Synchroniciteit is een begrip dat gebaseerd is op het idee dat de wereld uit meer bestaat dan slechts de fysieke materie om ons heen.

Ieder concept dat elementen verondersteld die geen fysieke oorsprong hebben heeft het vanzelfsprekend moeilijk in een wereld waar een materialistische kijk grote populariteit heeft.

Het zou me dan ook niet verbazen als er binnen de psychologische en psychiatrische tijdschriften nauwelijks onderzoek gedaan wordt naar dit verschijnsel.

Een bewustzijnsverkennende noëtische onderzoeker gaat juist met graagte op onderzoek uit naar dit soort verschijnselen, want stel je toch eens voor dat de geest in feite wezenlijker is dan het lichaam?

In dit artikel wil ik een onderscheid maken tussen drie vormen van ‘synchroniciteit’. De reden voor dit onderscheid is er vooral in gelegen dat het een handvat kan bieden voor mensen om het spoor niet kwijt te raken. Omdat we nog zo weinig weten van het verschijnsel hebben we nauwelijks een geestelijke kapstop waar we dit soort zaken aan kunnen ophangen. Als je niet oppast ligt dan de waanzin op de loer.

POSITIEVE SYNCHRONICITEIT

Zover ik het werk van Jung ken heeft hij alleen gesproken over synchroniciteit in de positieve variant. Hierbij zou ik  synchroniciteit willen definiëren als een betekenisrijk toeval waarbij een bepaald aspect van het onbewuste probeert de aandacht te krijgen van het bewustzijn (zie bijvoorbeeld Wijze onbewuste aandachtsfocusing) via externe prikkels.

Deze vorm van synchroniciteit is positief omdat het het bewustzijn in de gelegenheid stelt om aandacht te schenken aan bepaalde thema’s die verborgen zijn en die om verheldering vragen. Een betekenisrijk toeval in de vorm van een ontmoeting, boek, TV-fragment etc. kan het bewustzijn aansporen bepaalde besluiten te nemen. Ik verkies het om het vooral te zien als een soort knipoog van het universum die je kan helpen bepaalde dingen in te zien of aan te pakken.

NEGATIEVE SYNCHRONICITEIT

Er zijn ook mensen die beweren dat er zoiets bestaat als ‘negatieve synchroniciteit’. Via persoonlijke correspondentie met de schepper van ‘Verbeter de Wereld‘  kwam ik achter deze definitie:

“Ze legde dit uit aan de hand van haar idee dat synchroniciteit niet alleen vanuit de liefdevolle kosmos aan ons wordt aangereikt maar dat het ook mogelijk zou kunnen zijn dat bepaalde ‘toevalligheden’ voor ons geplaatst zouden kunnen worden door minder goedbedoelende occulte meesters en / of de heersende elite via het gebruik van magie en / of technologie die verder ontwikkeld is dan waarvan wij weet hebben. Het gaat hier dus om manipulatie en een vorm van mind-control.”

Deze vorm van synchroniciteit lijkt er dan vooral op gericht om mensen te manipuleren en misschien wel half gek te laten worden. Ik heb zelf nog nooit te maken gehad met negatieve synchroniciteit, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet bestaat.

Ik sta open voor de mogelijkheid dat er bepaalde krachten zouden kunnen zijn die negatieve bedoelingen hebben en mensen daarom steeds wijzen op bepaalde negatieve zaken via ongewenste toevalligheden.

Zodra je denkt last te hebben van dergelijke negatieve synchroniciteit zou ik willen adviseren zo snel mogelijk je vibratieniveau te verhogen omdat ik er bijna van overtuigd ben dat die ‘krachten’ (wie of wat het dan ook moge zijn) alleen invloed kunnen uitoefenen als je jezelf zwakker voelt.

VALSE SYNCHRONICITEIT

Een niet te onderschatten vorm van synchroniciteit is de nep-synchroniciteit. Dit klinkt wat tegenstrijdig en dat is het in feite ook. Ik denk dat het handig is om ook te beseffen dat bepaalde toevalligheden niets meer zijn dan toevalligheden en niet zozeer een betekenisrijke gestuurde synchroniciteit.

Een scherpe, creatieve geest die gefocused is op het waarnemen van synchroniciteiten loopt het risico overal betekenisrijke toevallen te zien. Door dit soort toevalligheden steeds maar toe te wijzen aan positieve dan wel negatieve synchroniciteiten, kan je wakend bewustzijn overbelast raken.

Het kan dan zinvol zijn om te overwegen dat je ook foute inschattingen kunt maken en jezelf een synchroniciteit aanpraat. Het is een mysterieus verschijnsel waar de geest ook makkelijk mee aan de haal kan gaan.

WEER IN EEN BETERE VIBRATIE KOMEN

Als je het idee hebt dat je hersenen beginnen over te koken door al die synchroniciteiten om je heen, of als je werkelijk een gevoel van angst begint te ervaren, dan zou ik adviseren een synchroniciteiten-time-out in te lasten. Een synchroniciteit heeft immers alleen zin als een vriendelijke knipoog vanuit je onbewuste lagen om je bewustzijn in rust een mogelijke boodschap of keuze aan te bieden.

Het is niet de bedoeling om angst en chronische problemen te veroorzaken.

Vandaar dat ik hieronder wat eenvoudige, maar voor menigeen toch zeer efficiënte tips willen plaatsen om je vibratie of stemming wat te verhogen zodat je minder ontvankelijk wordt voor negatieve danwel valse synchroniciteiten.

De tips zijn afkomstig van de nieuwsbrief van Open Oog:

Lichamelijke inspanning: verhoogt de endorfines.

Lichamelijke ontspanning: vermindert de stress.

Mediteren: stopt gedachten, dus ook de negatieve.

Geleide fantasie: geeft je positieve beelden en gedachten.

Lachen: zoek moppen op internet.

Contact maken met anderen: troost en relativering.

Weiger te klagen en mensen te bekritiseren.

Wees trots: denk regelmatig terug aan jouw prestaties.

Wat is het voordeel? ontdek wat negatief denken vóór je doet.

Relativeer: kijk naar ‘fouten’ van anderen (met mildheid en begrip).

Je bent niet het middelpunt van de wereld: zoek naar verklaringen voor tegenvallers, buiten jouw schuld.

Wees ethisch: handel in overeenstemming met wat jij goed en eerlijk vindt.

CONCLUSIE

Synchroniciteit is een uitermate fascinerend verschijnsel dat in mijn beleving steeds vaker optreedt in al haar schoonheid naarmate je beter in je vel zit. Je moet er toch een zekere rust voor hebben om ze beter te leren waarnemen.

Het plezier in synchroniciteiten kan echter danig worden aangetast als je je opent voor de mogelijkheid van negatieve synchroniciteit en als je denkt dat er sprake is van synchroniciteiten terwijl dat eigenlijk niet het geval is. In de laatste twee gevallen zou ik willen adviseren om aan de noodrem te trekken en je frequentieniveau te verhogen met de genoemde tips.

zie ook: Gedachteninbrenging en Inspiratie

Advertenties

7 responses to this post.

 1. Mooi omschreven!

  Ik zou zelf echter willen stellen dat wanneer men te maken heeft met ‘negatieve synchroniciteiten’ het wellicht zinvoller kan zijn om juist de vibratie / afstemming / energie te verlagen in plaats van deze te verhogen.

  Dit zou mogelijk kunnen zijn door tegenovergestelde methoden toe te passen dan die mensen hanteren om in een hoger bewustzijnsniveau te komen.

  Natuurlijk heb ik er geen enkel idee van of dit voor anderen ook zou kunnen gelden maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het eten van ‘zwaar voedsel’.
  Een voorbeeld van precies het tegenovergestelde dus van wat een Boeddhist bijvoorbeeld zou doen om zgn. ‘verlicht’ te raken.

  Ook denk ik hierbij meteen aan het afstemmen op lagere energiegolven door bijvoorbeeld de tv aan te zetten en naar programma’s (je kunt je trouwens afvragen waarom een tv-show überhaupt een ‘programma’ genoemd wordt)zoals RTL Boulevard te kijken.

  Grote kans dat je vervolgens geen enkele synchroniciteit meer ervaart, of deze nu ‘positief’ of ‘negatief’ is…

  Beantwoorden

  • Ik ben geneigd om te denken dat die negatieve en valse synchroniciteiten eigenlijk vooral optreden als je al in een lagere trilling zit. Het lijkt me dan wijselijk om je vibratie nog verder te gaan verlagen door flink naar de TV te gaan kijken of stevige stukken bloeddoorlopen biefstuk te gaan eten. Het lijkt me eerder dat je dan een nog makkelijkere prooi wordt voor deze zaken.

   Ik kan me wel voorstellen dat als je werkelijk in een hogere vibratie zit en daarbij heel veel associaties krijgt die allerlei schoonheid in zich hebben, maar dat het allemaal veel te veel en veel te snel gaat (zie The Whole of the Moon), dan het dan wel verstandig is je geest even af te remmen door wat ‘domme’ dingen te gaan doen. Misschien kun je een seizoen Prison Break opzetten of iets in die geest, of wat pc-spellen spelen, of gaan tellen hoeveel tegels er eigenlijk bij je in de straat liggen…

   Beantwoorden

 2. @noetischonderzoek,

  Onlangs had ik een ervaring waarvan ik meen dat het een ‘positieve synchroniciteit’ was. Ik ben benieuwd naar jouw mening:

  Ik keek samen met iemand naar een Alex Jones- documentaire en na afloop zaten we buiten wat te praten over zgn. ‘complottheorieën’, de manipulatie van het geldsysteem etc etc.
  Het was een vrij neutraal gesprek omdat we er allebei dezelfde ideeën en meningen over hadden.

  Op dat moment vloog er een zwarte helicopter voorbij. Ik zei; (geamuseerd) ‘Kijk! Een zwarte helicopter!’
  Mijn kennis keek om, zwaaide even en zei;’Ja, we zitten hier!’

  Na deze ‘toevalligheid'(?) zetten we ons gesprek voort en stonden er verder niet bij stil.

  Ik heb het zelf in ieder geval ervaren als een ‘positieve synchroniciteit’ en ben benieuwd in welke categorie jij deze ‘toevalligheid’ zou plaatsen.

  (Zwarte helicopters schijnen als een soort rode lap op een stier te werken bij ‘complotters’ heb ik me laten vertellen.)

  Beantwoorden

 3. Posted by Ferze on 07/02/2012 at 14:30

  … “stel je toch eens voor dat de geest in feite wezenlijker is dan het lichaam?”

  Ja, stel je eens voor… Het lichaam zou een uitdrukking van de geest kunnen zijn. ALLES zou weleens een uitdrukking van de geest kunnen zijn. “Waanzinnig”, ja… maar wie zegt dat dit besef (“alles is geest”) krankzinniger is dan de wereld en maatschappij waarin wij leven?

  Ik denk graag dat alles met alles verbonden is. En dat de éénheid van dat geheel in principe goedwillend is. We kunnen ons daarop afstemmen – wanneer we ervoor kiezen innerlijke vrede te ervaren, te ontspannen, los te laten, enz.. Óf niet.
  Ben je er niet mee in contact, dan is ‘je ego aan het woord’. (Ik denk dat de meeste mensen het grootste deel van de tijd rondlopen in deze toestand: verbonden met het ego niet met een groter geheel. Mijzelf incluis overigens.)
  En dan kun je mogelijk negatieve verschijnselen ervaren. Ik geloof zelf niet in ‘negatieve’ of in ‘valse’ synchroniciteit. Dat is dan, denk ik, het ego aan het werk. Ons kleine ikje dat nergens mee verbonden is en denkt dat het afgescheiden is van het grote geheel. Een soort muis die brult. Maar geen kracht heeft.

  Ik zie het graag zo: Er is alleen maar een liefhebbende kracht in ons, om ons heen enzovoorts. We kunnen ons daar bewust van zijn en dan getuige zijn, mogelijk, van ‘synchroniciteiten’, die positieve kracht gadeslaan en ervaren. De synchroniciteiten zijn dan een uiting-van die kracht, geen losstaand iets.
  OF we zijn losgekoppeld en handelen ‘op eigen kracht’, als een apart entiteitje, dat gelooft dat het een lichaam is en probeert afgescheiden van het geheel te opereren. Dan krijg je nare dingen ja. Maar ik zou dat geen ‘synchroniciteit’ willen noemen en ook geen uitdrukking van die geest die ‘in feite wezenlijker is dan het lichaam’… Het zou weleens zo kunnen zijn dat die (ene) geest zich niet anders dan als ‘liefde’, in positieve, helende vormen kan uitdrukken…

  Beantwoorden

 4. Posted by Ferze on 07/02/2012 at 14:34

  PS ik baseer me bij wat ik hierboven schreef, vooral op wat ik begrijp van ‘Een Cursus In Wonderen’. Ik heb het niet zelf verzonnen (daar zou ik niet toe in staat zijn).

  Beantwoorden

 5. Ik heb een aantal jaar geleden ook opeens zoveel toevallige dingen tegelijkertijd meegemaakt dat ik er van schrok, omdat het eigenlijk nieuw was voor mij en het was ook overweldigend, ja ik was ook bang.
  Zo droomde ik in Nederland in dat jaar van 1998 de volgende zin:” Het omgekeerde van de TORAH”. Ik vertelde die droom aan mijn zus en zij begreep de droom ook niet. Toen ik een paar maanden later op vakantie in Marokko droomde de volgende zin: ‘ Het omgekeerde van de TORAH is de Harot”. Toen begreep ik dat door het lezen van dat woord Torah van rechts naar links je het woord harot krijgt. Toen ik dit vertelde aan mijn moeder zei ze:”Ja Harot en Marot staan in de koran, dat waren 2 engelen die hadden gezondigd en die God aan het eind der tijd zal vergeven. Ik vond het dus vreemd dat ik had gedroomd over een religieus iets en dus iets wat al staat bestaat. Jaren later typte in bij harot en torah in en dan zag ik dat die 2 woorden ook voorkomen in Hebreeuwse teksten. Alleen moet ik nog een Joodse priester vragen wat het verband is het Jodendom tussen Torah en Harot.
  Vervolgens schreef ik een gedicht over Allah, liefde de valk en de nachtegaal. Die laatste 2 vogels had ik gekozen aan de hand van 2 straatnamen etc. Vervolgens pakte ik een boek van een Pakistaanse dichter van de 15de eeuw. Volgens mij was hij een Soefie. Ook toen schrok ik omdat ik een gedicht van hem las waarin uitgerekend ook de woorden Allah, liefde, valk en nachtegaal in voorkwamen. Ik ging me afvragen of dit toeval was, maar het voelde niet aan als toeval. Ook ging ik me afvragen waarom het in dat boek niet ging over bijv. de duif of zwaan etc.
  Ik typte dit jaar…(ik had een time out genomen voor een aantal jaar, omdat het mij allemaal teveel werd) in google weer die 4 woorden in namelijk valk, nachtegaal Allah en kwam bij een volgende stuk: Gerechtigheid en vrede Blog en daarna las ik: Welk beeld heb je van God / Allah? Wie is Hij voor jou ….. Wij danken U, God, Allah, voor uw goedheid. …. De lieflijke nachtegaal en de wilde valk, zij zijn van U .
  Geen vrede onder de volkeren
  Zonder vrede tussen de godsdiensten.
  Geen vrede tussen de godsdiensten
  Zonder dialoog tussen de godsdiensten.
  Geen dialoog tussen de godsdiensten
  Zonder onderzoek naar de fundamenten van de godsdiensten.
  H. Küng
  Vervolgens had ik ook rijles in dat jaar van 1998 en ik reed naar Nieuwegein ergens bij een valk Hotel. Vervolgens vroeg ik aan de instructrice of zij wist wat het woord AVE betekende. Zij gaf aan dat niet te weten en dat ze wel eens de woorden ave Maria heeft gehoord, maar verder wist ze het niet. Ik vroeg haar naar dit woord, omdat een deel van een andere straatnaam was. Tijdens die rijles zei ze echter:” Tami…als je op een T-spiltsing komt, dan moet je zijweg rechts nemen”. Toen ik haar vroeg hoe ik dat kon weten zei ze: “Kijk maar dat bordje daar”. Ik zag een witte bordje met rode letters AVE staan.
  We gingen in dat jaar 1998 op vakantie met 3 auto’s ( broer en gezin, zus en gezin en ik met ouders). Vervolgens werd mijn vader erg chagerijnig, omdat hij dus mijn broer en zus even kwijt was en hij reageerde zoals gewoonlijk zijn woede af op mij…..ik werd er verdrietig van en voelde de tranen rollen over mijn wangen terwijl ik naar buiten keek en de volgende zin las:” In een peugeot rijdt je veel lekkerder”. Het klinkt bizar, maar op dat moment zei mijn gevoel of intuitie of hoe je het noemen wilt die persoon die je kent en waar je tot nu toe positieve gedachten over hebt, die heeft een peugeot. Dat kon ik dus pas na mijn vakantie uitzoeken. Eenmaal in Nederland belde ik deze persoon en vroeg wat voor auto hij heeft: Hij antwoordde dat hij een witte auto heeft. Ik vroeg toen: Nee ik bedoel wat voor merk”. Waarop hij antwoordde:” Een peugeot.
  Het verwarrende voor mij was dat ik veel negatieve verhalen hoorde over deze persoon.

  De rest komt een andere keer. Ik laat het voorlopig hierbij.

  Beantwoorden

 6. Posted by sdr on 17/08/2013 at 20:47

  Ik heb zowel positieve als negatieve synchroniciteit mee mogen maken. Het begon met negatieve. Het was de periode dat ik last kreeg van depressies. Het is dan heel eng om zoiets negatiefs mee te maken. Toen ik beter werd en opkrabbelde van depressie, begon ik juist veel positieve synchroniciteit te ervaren. Het heeft zelfs enorm geholpen in mijn herstelproces. Ik begon steeds meer de wonderen van het leven in te zien.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: