De Afbrokkeling van de Mythe van de Alwetende Genen

Ware wetenschap ontwikkelt zich in de loop der tijd. Bepaalde concepten blijken gaandeweg achterhaald, en nieuwe concepten worden omarmd. Omdat wetenschapsbeoefening ook mensenwerk is, zijn er ook vele beperkende invloeden. Zo is het hardnekkige geloof in bepaalde zaken een ongekende hinderpaal in de ontwikkeling van inzichten. Je zou haast kunnen zeggen dat het fanatisme waarmee wetenschappers bepaalde achterhaalde concepten verdedigen te vergelijken is met extreem religieus fanatisme, zoals je dat bijvoorbeeld ook kunt waarnemen in het Midden Oosten.

Max Planck (1858-1947)
Max Planck (1858-1947) een natuurkundige die aan de bakermat heeft gestaan van de kwantum theorie, heeft eens gezegd dat het wel lijkt alsof oude ideeën pas verdwijnen als ook de mensen die ze denken overlijden.

Het valt dan ook niet mee om door die eigenwijze muur van hoogleraren, professoren en wetenschappelijke tijdschriften heen te beuken om nieuwe ideeën te introduceren. Andersdenkenden worden beschimpt en bespot en vooral geweerd uit de reguliere wetenschapsbeoefening.

Via hun aanzien slagen wetenschappers er ook in om via de media bepaalde ideeën te verspreiden onder de bevolking die ze dan ook vaak als waarheid aanneemt, omdat wetenschappers het immers toch wel zullen weten. Zoals we hebben geleerd dat Iran een slecht land is, en Amerika een goed land, zo hebben we ook geleerd dat denken eigenlijk een fysisch-chemisch hersenproces is, dat het leven ontstaan is op basis van puur toeval en dat genen alles weten over ons lichaam.

Om deze onmetelijke wetenschappelijke starheid te doorbreken is het aan te raden zelfstandig te gaan denken, en je af te vragen hoe aannemelijk al die zaken zijn? In hoeveel landen heeft Iran zich gemengd de afgelopen 60 jaar, en in hoeveel landen de Verenigde Staten? Waarom zou bewustzijn alleen werken op menselijk niveau, en niet op ruimere schaal?

DE SPEECH VAN BILL CLINTON

In deze bijdrage plaatsen we vraagtekens bij een diepgeworteld wetenschappelijk geloof dat stelt dat alle informatie over ons lichaam, en hoe het zich ontwikkelt, opgeslagen zou zijn in onze genen. Sheldrake haalt in zijn briljante boek The Science Delusion het falen van het Menselijk Genoom project aan. Dit project had als doelstelling een volledig overzicht te krijgen van alle menselijke genen.

Met veel tromgeroffel sprak de Amerikaanse president Bill Clinton, in de aanwezigheid van de Engelse premier Tony Voormalig president Bill Clinton die zich in 2013 inzet voor de bewapening van Syrische BendesBlair (1)  in juni 2000, vanuit het Witte Huis de volgende woorden:

“Wij zijn hier vandaag bijeengekomen om de afronding te vieren van het eerste overzicht van het volledige menselijke genoom. Zonder enige twijfel is dit het meest belangrijke en wonderlijke overzicht welke ooit is geproduceerd door de mensheid. Het zal een revolutie ontketenen in het diagnosticeren, de preventie en de behandeling van de meeste, zoniet alle menselijke ziekten. De mens staat op het punt om ongekende nieuwe krachten van heling te bemachtigen.’ (2, p.167)

De Moleculaire Biologie werd samen met de biotechnologie een grote hype in wetenschapsland, maar ruim een decennium later is er weinig meer over van al het enthousiasme. Ten eerste was het natuurlijk wat teleurstellend dat de mens ‘maar’ over zo’n 23.000 genen beschikt, terwijl bijvoorbeeld een fruitvlieg er ook al 17.000 heeft. En wat te denken van een rijstplant? Die heeft zelfs meer genen dan de mens, namelijk zo’n 38.000. We hebben ook eigenlijk net zoveel genen als de gemiddelde aap.

VERKEERD AAN HET ZOEKEN?

Sheldrake stelt ook dat we eigenlijk na al die tijd van ons D.N.A. niet veel meer weten dan hoe het bepaalde eiwitten aanmaakt. Hoe genen weten welke eiwitten, wanneer aan te maken is niet echt bekend, en hoe vervolgens die eiwitten dan zich gaan verhouden met elkaar om uiteindelijk weefsel te worden is al helemaal onbekend. Hoe het mogelijk is dat – ook al is ons D.N.A. in principe in alle cellen gelijk – er dan uit datzelfde D.N.A. armen, benen, ogen kunnen worden gevormd is ook nog een raadsel.

Zodra je met biologen praat over het stadium ná de vorming van eiwitten vervaagt het idee van genetische programmering tot termen als ‘complexe temporeel-ruimtelijke patronen van fysisch-chemische activiteit die nog niet volledig doorgrond is.’ (2, p.165)

bron: 3Ook voor het idee dat je uit ons D.N.A. bijvoorbeeld zou kunnen afleiden hoe lang iemand wordt is nog geen bewijs. Op basis van zo’n 50 genen die iets met lichaamslengte te maken zouden hebben kon voor 5% voorspeld worden hoe lang iemand zou worden. Ook het naarstig zoeken met grote onderzoeksbudgetten naar ziektes die zouden voortkomen uit ons genenpakket heeft haast niets opgeleverd.

In 2009 hebben 27 vooraanstaande genetici in Nature toegegeven dat ze ondanks meer dan zeven honderd genen-scannende publicaties en investeringen van 100 miljard dollar maar zeer beperkte genetische basis hebben kunnen vinden voor menselijke ziektes. (2,169)

In 2011 sprak Jonathan Latham, directeur van het Bioscience Resource Project de volgende woorden:

De meest waarschijnlijke verklaring voor het niet kunnen vinden van genen voor de meest voorkomende ziektes, op enkele uitzonderingen na, is dat ze niet bestaan. De kans dat we door maar te blijven zoeken het wel zullen vinden lijkt erg klein. Al het geld dat we besteden aan deze zoektocht zouden we beter kunnen investeren in de vraag: ‘Als overgeërfde genen niets te maken hebben met onze veelvoorkomende ziektes, kunnen we dan niet ontdekken wat dan wél de oorzaken zijn?’” (2, pp. 169-170).

VOORLOPIGE CONCLUSIE

De reden dat ik hier binnen deze noëtische site aandacht schenk aan zoiets biologisch als onze genen ligt in de mogelijkheid dat we de antwoorden wellicht niet moeten zoeken door iedere gen in ons lichaam drie keer om te draaien, maar dat we op een ander niveau zouden kunnen gaan denken. Hierbij is de aloude analoge TV-metafoor van grote waarde: het acht-uur-journaal vind je dan namelijk niet door de TV uit elkaar te halen en te zoeken naar de beelden. Deze worden immers slechts opgevangen door de TV en doorgegeven. Het programma vind je niet in de TV zelf, ook al zie je het wel via de TV.

Als we nu eens zouden afstappen van dat geloof dat we door ons lichaam – ons D.N.A. – binnenste buiten te keren we uiteindelijk alles zullen ontdekken over hoe het lichaam werkt, dan ontstaat er ruimte om op zoek te gaan naar het station dat als het ware de programma’s doorgeeft aan ons D.N.A., en misschien komen daar verschijnselen als bewustzijn en (morfogenetische gewoonte) velden wel goed van pas (4,5)?

Wellicht heeft het inzicht dat er eigenlijk ook niet veel gevonden wordt in het menselijk genenpakket er wel toe geleid dat het idee om menselijke genen te ‘patenteren’ niet is toegestaan door het Amerikaanse Hooggerechtshof? (6) Noorderlicht heeft in 2010 ook een uitzending gehad over de beperkte opbrengst van 10 jaar menselijk genoom project (7).

VOETNOTEN
(1) Tony Blair heeft faam gemaakt met zijn op leugens gebaseerde  illegale invasie van Irak welke geleid heeft tot de dood van honderdduizenden mensen.
(2) Sheldrake, R. (2012). The Science Delusion. London: Coronet.
(3) Mythefoto afkomstig van: marilyn.ca
(4) Het Vermengen van Morfogenetische Velden
(5) Van Junk-DNA naar Introns en Resonerende Gluonen
(6) New York Times artikel
(7) Wetenschap 24

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: