Archive for the ‘Interactie Bewustzijn en Materie’ Category

Over het Kunstmatig Oproepen van een Misvormde Buitenlichamelijke Ervaring via Hersenstimulatie

Getriggerd door het onderzoek van Olaf Blanke (1) ga ik in dit artikel nog wat verder in op onderzoek dat gedaan is naar buitenlichamelijke ervaringen, welke ook beschreven is in wetenschappelijke tijdschriften.

afbeelding afkomstig van (7)

afbeelding afkomstig van (7)

Alvorens aandacht te besteden aan de Ridder en een ander stukje van Olaf Blanke wil ik eerst nog even stilstaan bij het verschil in realiteitskader dat je kunt gebruiken om met dit onderwerp om te gaan. Werk je vanuit een meer materialistisch perspectief dan ben je geneigd om te denken dat een actief, levend bewustzijn niet kan bestaan zonder een lichaam. Je zult dan ook proberen dit perspectief te verdedigen. Als je daarentegen werkt vanuit een vitalistisch perspectief dan werk je vanuit het idee dat er iets is dat het lichaam leven geeft, en dat bovendien ook kan bestaan zonder lichaam. Vanuit deze uitgangspositie probeer je deze houding te verdedigen.

Op deze site werk ik vanuit het perspectief dat het mogelijk is dat iets actief bewust kan zijn ook als daar geen lichaam bij betrokken is. Ik vind daarvoor de ervaringen van Robert Monroe, Michael Newton, van Lommel en de vele verhalen over mensen die contacten leggen met niet-lichamelijke bewustzijnsvormen overtuigend genoeg.

Het is dan ook met deze blik dat ik kijk naar wetenschappelijke teksten die spreken over het oproepen van ´buitenlichamelijke ervaringen´ door bepaalde delen van de hersenen te stimuleren.

dirk-de-ridder-uzaDIRK DE RIDDER E.A.

Laten we er eens een onderzoek bijpakken van Dirk de Ridder (zie afbeelding) en zijn collega´s uit 2007 (3,4). Hier wordt een casus beschreven van een man die last had van tinnitus (oorsuizen). Er werd, om hem te helpen, geprobeerd een deel van de hersenen (de secundaire auditieve cortex) te stimuleren met een electrode.

Dit bleek geen invloed te hebben op de tinnitus, maar er werd wel herhaaldelijk een soort van “buiten-lichamelijke ervaring” opgewekt, maar dan wel een erg rare. Zo voelde hij zijn lichaam meestal zo’n 50 cm linksachter zichzelf, maar de persoon kon zijn eigen lichaam niet zien (geen autoscopie); ook had hij geen perspectief vanuit die andere positie. Hij bleef kijken vanuit zijn fysieke lichaam. Deze ervaringen duurden tussen de 15 en 21 seconden.

OPWEKKEN VAN MISVORMDE BUITENLICHAMELIJKE ERVARINGEN

Vanuit het artikel van de Ridder en zijn team wordt verwezen naar een voorbeeld waarin iemand zichzelf wél zou hebben gezien na een electrische stimulatie van een deel van de hersenen. Dit betreft hier een korte casusbeschrijving van wederom Olaf Blanke en zijn collega´s dat in 2002 verscheen in Nature (5).

In het artikel met de ondertitel ‘het deel van de hersenen dat een buitenlichamelijke ervaring kan oproepen is gelokaliseerd‘ wordt beschreven hoe een 43-jarige vrouw met ernstige epilepsie aanvallen via elektrische stimulatie van de zogenaamde angular gyrus een buitenlichamelijke ervaring zou krijgen. Opvallend aan deze casus was dat er vreemde lichaamsgewaarwordingen werden beschreven: zo voelde ze zichzelf soms in haar bed zinken, of voelde ze zich van een hoogte naar beneden vallen.

Bij een stroom van 3,5 mA werd er een buitenlichamelijke ervaring getriggerd, waarbij de vrouw zei een deel van haar lichaam van boven te kunnen zien, maar alleen haar benen en het onderste deel van haar romp. Toen haar gevraagd werd naar haar echte benen te kijken, rapporteerde ze dat haar benen korter werden. Als haar knieën een hoek hadden van 90 graden, leek het wel alsof haar benen snel op haar afkwamen waardoor ze ontwijkende bewegingen maakte. Als ze keek naar haar uitgestrekte armen leek haar linkerarm korter, maar haar rechterarm niet. Ook hier leek het weer dat nu de linkeronderarm (bij een ellebooghoek van 90 graden) op haar gezicht afkwam.

De auteurs wezen erop dat de plek van elektrische stimulatie vlakbij het evenwichtsorgaan was, wat een factor zou kunnen zijn in deze ervaringen.

Kunstwerk van Kertesz (2)

Kunstwerk van Kertesz (2)

NATUURLIJKE VERSUS ONNATUURLIJKE BUITENLICHAMELIJKE ERVARING

In de twee boven beschreven gevallen was er sprake van iets dat een beetje lijkt op de beschrijvingen van spontane buitenlichamelijke ervaringen. Een kenmerk van een natuurlijke, spontane buitenlichamelijke ervaring is dat de perceptie plaatsvindt vanuit een ander perspectief, waarbij het bewustzijn in staat is om rond zich heen te kijken, te bewegen, en ook een helder beeld te hebben van de omgeving. In het geval van de Ridder was er helemaal geen sprake van autoscopie, en ook in de beschrijving van Blanke was er slechts sprake van een gedeeltelijke waarneming van het eigen lichaam, en eigenlijk vooral delen die ook door de fysieke ogen konden worden gezien.

Als ik kijk naar deze onderzoeken moet ik denken aan de vergelijking die ik noem in een klein artikeltje op de tweede site ‘Hoe de Geest zich via de Hersenen verruimt‘ (6). Daarin stel ik me zo voor dat de geest in staat is om de hersenen te bespelen, zoals een pianist op een piano kan spelen, om vervolgens bij het produceren van prachtige muziek zelf in vervoering te raken.

Ik ben dan ook geneigd om deze onderzoeken te bezien vanuit deze metafoor. In de natuurlijke bijna-dood-ervaringen of buitenlichamelijke ervaringen (B.L.E.) is er geen enkele sprake van verstoring of misvorming. Ook kan er veelal helder worden geobserveerd vanuit een ander perspectief. Het lijkt dan ook alsof de hersenen op zo’n manier worden ‘bespeeld’ dat een proces van bewustzijnsverplaatsing mogelijk wordt. Deze akkoorden zouden wel eens van nature bekend kunnen zijn.

De onderzoekingen lijken eerder in staat om zonder enige pianist ergens aan de binnenkant van de piano een snaar aan te raken waardoor er een klein gefragmenteerd iets gebeurt dat hooguit een zwak aftreksel is van de grote symfonie die nodig is om een echte bijna-dood ervaring of B.L.E. op te roepen.

NOTEN

(1) Het gevoel buiten je lichaam aangeraakt te worden

(2) Body Shop Project

(3) Visualising Out-of-Body Experience in the Brain. (pdf) Afbeelding van de heer de Ridder afkomstig van Neuromodulatie: Stroom als Medicijn

(4) Met dank aan Hans Bakker die me wees op de artikelen van de Ridder en Blanke.

(5) Stimulating Illusory own-body perceptions (pdf)

(6) Hoe de Geest zich via de Hersenen verruimt

(7) Near Death Experiences Explained

Advertenties

De Negatieve Inslag van onze Hersenen Onderkennen

Als Noëtische strijder voor bewustzijnsverruiming is het handig om te weten met wat voor soort materiaal je werkt. Je kunt nog zo’n goede autocoureur zijn, maar met een Ford Taunus uit 1956 (1) wordt het toch lastig om te winnen bij een Formule 1 wedstrijd op Francorchamps in de Belgische Ardennen (2).

thomson-gazelle

Thomson Gazelle – Altijd op zijn Hoede

Wezenlijk werkmateriaal voor een noëtische verkenner zijn de hersenen. Op de pagina ‘Hoe de Geest zich via de Hersenen Verruimt‘ (3) beschrijf ik het beeld van een pianist (de geest) die de piano (hersenen) bespeelt en zich door goed pianospel in een ruimere toestand van vervoering kan brengen. Het is dan ook wel zaak om het een en ander van deze pianohersenen te weten.

Omdat we binnen het noëtisch werk graag een zo scherp mogelijke geest hebben die in staat is om een heerlijke dans uit te voeren met het hartsbewustzijn, is het fijn om je bewust te zijn van wat je toch een vrij belangrijk kenmerk van deze hersenen zou kunnen noemen, namelijk hun neiging om vooral met negatieve dingen bezig te zijn.

Rick Hanson schrijft in zijn boek Boeddha’s Brein (4) over wat hij noemt het negatieve vooroordeel van de hersenen. In een analyse beschrijft hij hoe de mens in het verleden érg gericht was op het overleven: het gevaar zat in iedere hoek. Het was dan ook van levensbelang om – gelijk een gazelle – continu op je hoede te zijn. Als er dan toch ergens wat mis gegaan dan was het erg belangrijk om die ervaring goed op te slaan.

Onze hersenen hebben geleerd om vooral negatieve ervaringen veel aandacht te geven, en die vervolgens ook met extra kracht en prioriteit op te slaan. Hij haalt enkele psychologische onderzoeken aan waaruit blijkt dat wij het negatieve meer aandacht geven dan het positieve (5).

Om een wat positievere kijk op de wereld te ontwikkelen met al haar ongekende mogelijkheden, is het goed om te weten dat je met hersenen werkt die van nature niet zo getraind zijn om volop schoonheid op te slaan. Je moet hiervoor echt extra inspanningen leveren. Hanson stelt gelukkig ook dat het wel degelijk mogelijk is om je hersenen gevoeliger te maken voor de vele mooie aspecten van de wereld.

Hersenen die op deze manier meer positieve paden ontwikkeld hebben, zouden wel eens beter in staat kunnen zijn om zich af te stemmen op gebieden die ook op een hogere frequentie resoneren, alsof je overschakelt van een zwart-wit TV, naar een HD-TV (6).

NOTEN

(1) Voorbeeld van Oude Ford Taunus

(2) http://www.spa-francorchamps.be/nl/

(3) Hoe de Geest zich via de Hersenen verruimt

(4) Hanson, R. (2012, vert.) Boeddha’s Brein. Uitgeverij Ten Have

(5) ibid, p. 51

(6) Voor meer over de Hersenen en TV-metafoor klik alhier.

Onderzoek naar Presentiment of Voorgevoel

Laatst was ik verwikkeld in een persoonlijk en intiem gesprek met iemand, en opeens raakte mijn gesprekspartner emotioneel. Ik vroeg me af wat er gebeurde waarop ze zonder aarzeling zei dat ze iets voelde dat niet van haar was. Enkele momenten later voelde ik opeens datzelfde gevoel dat zij juist enkele seconden ervoor had ervaren. Een gevoel dat inderdaad van mij afkomstig was. Voorvoelde zij een gevoel van mij, voordat ik het zelf voelde? Wat gebeurde hier?

Iets waarnemen voordat het gebeurt. Bron afbeelding (3).

Iets waarnemen voordat het gebeurt. Bron afbeelding (3).

De onderzoeker Dean Radin beschreef in zijn boek uit 1997 (1) een fascinerend experiment dat wellicht een relatie heeft met die ervaring die ik zojuist beschreef. Dit experiment dat ook door Sheldrake (2) wordt aangehaald ging als volgt: een proefpersoon werd gekoppeld aan een apparaat dat de elektrische geleiding meet van de huid van de vingers, op een manier die te vergelijken is met een leugendetector.

Als mensen geëmotioneerd raken, of zelfs een gevoel van shock ervaren, dan is dat duidelijk te zien in de meting van dit ‘elektrodermische’ apparaatje. In een laboratorium werd deze proefpersoon voor een computerscherm gezet waar een computer willekeurig afbeeldingen toonde. De meeste foto’s in deze database waren van neutrale aard, zoals landschappen. Zodra er echter beelden werden getoond met bijvoorbeeld een opengesneden lichaam of een heftige pornografische afbeelding sloegen de huidgeleidingsmeters uit.

Op zich nog niet zo vreemd zou je zeggen, ware het niet dat de proefpersonen al reageerden op een aangrijpende afbeelding, zo’n 4 tot 5 seconden vóórdat de afbeelding werd getoond! De proefpersonen voelden op een of andere manier al aan wat er ging komen, zo’n 4 seconden voordat de computer zelf de beslissing maakte.

Hoe is dat mogelijk?

Sheldrake suggereert dat deze proefpersonen wel leken beïnvloed te raken door hun toekomstige reactie (2,4). Al eerder hebben we hier aandacht besteed aan vreemde tijdsverschijnselen, zoals in het artikel over de terugtijdende invloed van het bewustzijn op materie (5). Daar laten we de kwantumfysicus Whitehead aan het woord die speelt met de mogelijkheid dat bewustzijn de neiging zou hebben om invloed uit te oefenen op de materie vanuit de ‘toekomst’ terug naar het heden, of van het heden terug de tijd tijd in, waardoor het lijkt alsof het uit de toekomst komt.

De Nederlanders Dick Bierman en Steven Scholte van de Universiteit van Amsterdam hebben overigens dit onderzoek van Radin kunnen herhalen, maar dan door gebruik te maken van fMRI. Zie daarvoor hun artikel uit 2002 (6).

Heb je zelf ervaringen met dit  verschijnsel dat je enkele seconden van te voren al iets voelde voordat het daadwerkelijk gebeurde? Hoe zou je zoiets kunnen verklaren? Denk mee door een commentaar te plaatsen onder dit artikel.

NOTEN

(1) Radin, D. (1997) The Unconscious Universe: The Scientific Truth of Psychic Phenomena. San Francisco: Harper Collins.

(2) Sheldrake, R. (2012). The Science Delusion. London: Coronet. Pagina’s 252-253.

(3) What if you Could Know the Future?

(4) Premonition, Precognition, and Presentiment

(5) De Mogelijke terugtijdende invloed van het bewustzijn op materie

(6) Bierman, D., & Scholte, H. (2002). Anomalous anticipatory brain activation preceding exposure of emotional and neutral pictures. Journal of International Society of Life Information Science, 380-88. (pdf)

En dan nu…een Sprookje

Ooit heel lang geleden leefde er op aarde supermensen. Nee, niet van die mensen met blauwe pakken, en rode capes en laarzen, maar mensen die er gewoon zo uitzagen zoals wij nu. Het enige verschil in uiterlijk betrof hun lengte: ze waren namelijk gemiddeld zo rond de 3 meter. Deze mens die wij Homo Superius zouden kunnen noemen was echter wel bijzonder op talrijke andere vlakken.

fall-of-ashes-kb282Zo hadden ze vele vaardigheden die bij ons volledig zijn ondergesneeuwd geraakt. Laat ik er eens enkele noemen zoals het vermogen om elkaars gedachten te lezen. Telepathie was namelijk een van de normaalste zaken. Een logische consequentie daarvan was dat het niet echt zin had om leugens te verkopen: zoiets werd natuurlijk door iedereen onmiddellijk doorzien. Dat maakte de samenleving destijds een erg prettige: mensen waren een open boek voor de mensen om hen heen. Corruptie, afluistersystemen en spionage waren compleet zinloos.

Deze mensen hadden ook een veel sterkere band met elkaar en met de natuur. Voor hen was de natuur meer dan een plek om af en toe in te wandelen of tijdens vakanties te zijn. De natuur was voor hen een database aan informatie, die hen in staat stelde om contact te leggen met alle hoeken van het universum.  Zij hielden ook veel van spel en één van de favoriete spellen was wel het tijdelijk ‘worden’ van een dier. Zo kon je even een adelaar zijn, of een hagedis, een mier of een dolfijn.

Daarnaast werd er ook naar hartelust gereisd naar andere werelden via wat men destijds teleportatie noemde: het middels bewustzijn transporteren van je lichaam naar een andere plek. Er waren toen ook de nodige vriendschappelijke relaties met andere mensensoorten op andere werelden.

Om energie hoefden zij zich ook al niet druk te maken omdat ze een techniek hadden ontwikkeld die hen in staat stelde om in te tappen op wat wetenschappers nu het ‘nulpuntsveld’ beginnen te noemen. In principe hoefden zij ook niet te eten, omdat ze op dezelfde manier de energie uit het veld konden halen. Velen deden het echter toch omdat het gewoon ook een heerlijke manier was om te genieten van het aardse bestaan.

En genieten dat vonden ze toen erg belangrijk: zo vonden ze het heerlijk om elkaar aan te raken en werd er ook veel vrijer met seksualiteit omgegaan dan momenteel. Liefde was een groot goed.  Zij hadden de mogelijkheid om de teleportatietechniek te combineren met seksualiteit waardoor een diepere staat van genotzalige verbinding mogelijk werd.

Omdat mensen zo nauw waren verbonden met hun omgeving en de natuur kwamen ziektes ook niet voor. De mensen leefden veel langer dan wij nu, en stierven alleen wanneer ze klaar waren voor een andere ervaring. Ze lichtten hun omgeving in en via meditatie stapten ze dan uit hun lichaam. Ook was toen de verbinding met hen die overleden waren niet meer dan normaal. Voorouders werden regelmatig ingeschakeld en geraadpleegd.

pilaar-wordt-stam-kb229Ook was creativiteit en scheppingskracht een wezenlijk onderdeel van die samenleving: kunst en schoonheid stonden in hoog aanzien. De mensen van toen hadden ook de vaardigheid om hun gedachten te laten stollen, wat inhield dat ze in staat waren om de trilling van hun gedachten zo te verlagen dat het de trilling van materie kon aannemen: zo konden ze materie scheppen.

De meesters uit die tijd konden zelfs levende wezens tot leven denken op deze manier. Daar hadden ze geen microscopische technieken voor nodig: hun scherpe, goed-getrainde geest was voldoende.

De hogepriesters uit die tijd voelden echter aan hun water dat die periode waarin ze leefden ook eindig was. Ze wisten dat er een tijd van duisternis aan zou treden en na lang beraadslagen en experimenteren konden ze er alleen voor zorgen dat er ooit in de verre toekomst een mogelijkheid zou komen voor de mensen die dan zouden leven om zich te herinneren hoe het toen was.

Ze bouwden een geavanceerd tijdmechanisme in hun genen die geactiveerd zou worden zodra het klimaat er weer juist voor zou zijn. Ze hadden deze informatie nog maar net verstopt in de genen van alle mensen die er toen waren toen er 33 vulkanen tegelijkertijd uitbarstten en de aarde in grote duisternis wierpen. De mensen verloren door deze omstandigheden snel hun vermogens en reeds enkele generaties later leken de vaardigheden van weleer al legendes uit de verre oudheid.

Het duurde niet lang of de mensen waren dermate gedeëvolueerd dat ze al snel nog slechts het bewustzijnsniveau hadden dat veel lijkt op dat niveau dat wij nu nog altijd hebben.

Voor degenen die zich aangesproken voelen tot dit sprookjes en zich willen inzetten om een vervolg te scheppen, adviseer ik contact op te nemen via de contactpagina.

De Mogelijke Terugtijdende Invloed van het Bewustzijn op Materie – Rupert Sheldrake en Alfred N. Whitehead

Ondanks al het dogmatisch materialisme dat momenteel hoogtij viert in de wetenschapsbeoefening schijnt er toch af en toe licht door de scheuren, waardoor een nieuw terrein en een andere realiteit zichtbaar wordt. Dit huidige artikel poogt een bijdrage te leveren aan dit proces door te beginnen met het introduceren van enkele nieuwe woorden in de Nederlandse taal. Het is de vraag of deze woorden even populair worden als het swaffelen, maar laten we hopen dat ze  zich langer in de tijd kunnen handhaven.

Relative Time van Gil Bruvel (1)

Relative Time van Gil Bruvel (1)

De woorden die hier voor het eerst het daglicht zien, zijn het werkwoord ‘terugtijden‘, het bijvoeglijke naamwoord en het bijwoord ‘terugtijdend‘ en bovendien kan er vanaf begin juni 2013 zinvol gesproken worden over het verschijnsel van de terugtijding.

THE SCIENCE DELUSION VAN RUPERT SHELDRAKE

De inspiratiebron voor de invoering van de nieuwe terugtijdterminologie is het boek ‘The Science Delusion‘ (pp. 120-122) van Rupert Sheldrake. We hebben het al eerder over deze Britse baanbrekende wetenschapper gehad (2,3). Via het gedachtegoed van de natuurkundige/filosoof/wiskundige Alfred North Whitehead, het onderzoek van Benjamin Libet en de logische consequenties van het kwantumgedachtegoed ontstaat een manier van denken waar mijn hersenen even van moesten kraken (4), maar die wel kan leiden tot nieuwe vergezichten. In deze bijdrage ga ik eerst in op Alfred North Whitehead. In komende artikelen komt Benjamin Libet meer onder de aandacht.

ALFRED NORTH WHITEHEAD

alfred-north-whitehead-nb17De in 1861 in het Britse Kent geboren, en in 1947 in het Amerikaanse Massuchesetts overleden Alfred North Whitehead was niet alleen een natuurkundige, maar ook een wiskundige en filosoof. Sheldrake haalt hem in zijn boek aan als een man die bekend stond vanwege zijn moeilijk te doorgronden theorieën, waarin elementen als Tijd en Materie een belangrijke rol speelden.

Voor de strekking van het huidige artikel is het niet nodig om uitgebreid in te gaan op de vele aspecten van zijn gedachtegoed. Whitehead was een tijdsgenoot van de eerste generatie kwantumfysici en volgens Sheldrake was hij ook één van de eerste die de radicale implicaties ervan verwerkte in zijn theorie.

Voor ons is vooral zijn theorie over de relatie tussen tijd, bewustzijn en materie van belang. Hij stelt dat tijd de schakel vormt tussen bewustzijn en materie. Hierbij komen ze elkaar als het ware halverwege tegen. Materie (of materiële causatie) kenmerkt zich door een beweging vanuit het verleden naar het heden.

Bewustzijn (of mentale causatie) zou echter juist andersom werken. In de zin dat onze aandacht zich richt op iets dat gebeurd is. Alsof het als het ware een beweging vanuit het heden naar het verleden maakt. Hij gebruikte daarvoor de term ‘prehension‘, wat zoveel betekent als ‘grijpen, vastpakken’. Alsof het bewustzijn iets grijpt en daardoor ook invloed uitoefent op datgene wat het ‘grijpt’, en wel een terugtijdende invloed.

Uit de kwantumfysica kwam de ontdekking van het zogenaamde ‘waarnemerseffect‘ (5), wat je in lekentermen zou kunnen uitleggen als het verschijnsel dat als iemand – een natuurkundige bijvoorbeeld – zijn aandacht richt op de kwantumfysische wereld, zijn verwachtingen invloed hebben op datgene wat hij uiteindelijk ziet. Zoals een geest een ander mens kan ‘raken’ (6), zo lijkt het ook dat mentale aandacht een terugtijdende invloed kan uitoefenen op de materie.

DISCUSSIE EN ENKELE REFLECTIES

Stel je eens voor dat ons denken, ons bewustzijn inderdaad een terugtijdend effect zou hebben op de materie om ons heen. Dat het wellicht een natuurlijk verschijnsel is dat wij in staat zouden zijn om met ons bewustzijn dingen in het verleden in de materie te scheppen, om het vervolgens even later in het heden ook daadwerkelijk te zien. We hebben het dan niet over het scheppen van een vrachtwagen over een periode van enkele maanden, maar over kleinere invloeden over een periode van millisecondes.

In een nader artikel pakken we het onderzoek van Benjamin Libet erbij waardoor het domein van de hersenen aan het geheel wordt toegevoegd. Wat als zou blijken dat ons bewustzijn terugtijdend ook hersenactiviteit kan creëren, die we dan vervolgens even later tegenkomen?

De betekenis van het woord terugtijden is dan ook dat het bewustzijn in staat is invloed uit te oefenen op materie in het verleden, waarbij wordt gespeeld met de mogelijkheid dat het een basisprincipe zou kunnen zijn van het bewustzijn om terugtijdse invloed uit te oefenen op de materiële wereld.

NOTEN

(1) http://www.liveinternet.ru/users/pmos_nmos/post77521997/
(2) https://noetiek.wordpress.com/2013/05/11/aanraken-met-je-geest/
(3) https://noetiek.wordpress.com/2010/06/22/het-vermengen-van-morfogenetische-velden/
(4) https://noetiek.wordpress.com/2013/05/21/bepaalde-hersengebieden-activeren-als-afstemmingsmechanisme/
(5) http://www.bol.com/nl/p/het-experimentator-effect/9200000002831896/#product_overview
(6) https://noetiek.wordpress.com/2013/05/11/aanraken-met-je-geest/