Posts Tagged ‘BLE’

Over het Kunstmatig Oproepen van een Misvormde Buitenlichamelijke Ervaring via Hersenstimulatie

Getriggerd door het onderzoek van Olaf Blanke (1) ga ik in dit artikel nog wat verder in op onderzoek dat gedaan is naar buitenlichamelijke ervaringen, welke ook beschreven is in wetenschappelijke tijdschriften.

afbeelding afkomstig van (7)

afbeelding afkomstig van (7)

Alvorens aandacht te besteden aan de Ridder en een ander stukje van Olaf Blanke wil ik eerst nog even stilstaan bij het verschil in realiteitskader dat je kunt gebruiken om met dit onderwerp om te gaan. Werk je vanuit een meer materialistisch perspectief dan ben je geneigd om te denken dat een actief, levend bewustzijn niet kan bestaan zonder een lichaam. Je zult dan ook proberen dit perspectief te verdedigen. Als je daarentegen werkt vanuit een vitalistisch perspectief dan werk je vanuit het idee dat er iets is dat het lichaam leven geeft, en dat bovendien ook kan bestaan zonder lichaam. Vanuit deze uitgangspositie probeer je deze houding te verdedigen.

Op deze site werk ik vanuit het perspectief dat het mogelijk is dat iets actief bewust kan zijn ook als daar geen lichaam bij betrokken is. Ik vind daarvoor de ervaringen van Robert Monroe, Michael Newton, van Lommel en de vele verhalen over mensen die contacten leggen met niet-lichamelijke bewustzijnsvormen overtuigend genoeg.

Het is dan ook met deze blik dat ik kijk naar wetenschappelijke teksten die spreken over het oproepen van ´buitenlichamelijke ervaringen´ door bepaalde delen van de hersenen te stimuleren.

dirk-de-ridder-uzaDIRK DE RIDDER E.A.

Laten we er eens een onderzoek bijpakken van Dirk de Ridder (zie afbeelding) en zijn collega´s uit 2007 (3,4). Hier wordt een casus beschreven van een man die last had van tinnitus (oorsuizen). Er werd, om hem te helpen, geprobeerd een deel van de hersenen (de secundaire auditieve cortex) te stimuleren met een electrode.

Dit bleek geen invloed te hebben op de tinnitus, maar er werd wel herhaaldelijk een soort van “buiten-lichamelijke ervaring” opgewekt, maar dan wel een erg rare. Zo voelde hij zijn lichaam meestal zo’n 50 cm linksachter zichzelf, maar de persoon kon zijn eigen lichaam niet zien (geen autoscopie); ook had hij geen perspectief vanuit die andere positie. Hij bleef kijken vanuit zijn fysieke lichaam. Deze ervaringen duurden tussen de 15 en 21 seconden.

OPWEKKEN VAN MISVORMDE BUITENLICHAMELIJKE ERVARINGEN

Vanuit het artikel van de Ridder en zijn team wordt verwezen naar een voorbeeld waarin iemand zichzelf wél zou hebben gezien na een electrische stimulatie van een deel van de hersenen. Dit betreft hier een korte casusbeschrijving van wederom Olaf Blanke en zijn collega´s dat in 2002 verscheen in Nature (5).

In het artikel met de ondertitel ‘het deel van de hersenen dat een buitenlichamelijke ervaring kan oproepen is gelokaliseerd‘ wordt beschreven hoe een 43-jarige vrouw met ernstige epilepsie aanvallen via elektrische stimulatie van de zogenaamde angular gyrus een buitenlichamelijke ervaring zou krijgen. Opvallend aan deze casus was dat er vreemde lichaamsgewaarwordingen werden beschreven: zo voelde ze zichzelf soms in haar bed zinken, of voelde ze zich van een hoogte naar beneden vallen.

Bij een stroom van 3,5 mA werd er een buitenlichamelijke ervaring getriggerd, waarbij de vrouw zei een deel van haar lichaam van boven te kunnen zien, maar alleen haar benen en het onderste deel van haar romp. Toen haar gevraagd werd naar haar echte benen te kijken, rapporteerde ze dat haar benen korter werden. Als haar knieën een hoek hadden van 90 graden, leek het wel alsof haar benen snel op haar afkwamen waardoor ze ontwijkende bewegingen maakte. Als ze keek naar haar uitgestrekte armen leek haar linkerarm korter, maar haar rechterarm niet. Ook hier leek het weer dat nu de linkeronderarm (bij een ellebooghoek van 90 graden) op haar gezicht afkwam.

De auteurs wezen erop dat de plek van elektrische stimulatie vlakbij het evenwichtsorgaan was, wat een factor zou kunnen zijn in deze ervaringen.

Kunstwerk van Kertesz (2)

Kunstwerk van Kertesz (2)

NATUURLIJKE VERSUS ONNATUURLIJKE BUITENLICHAMELIJKE ERVARING

In de twee boven beschreven gevallen was er sprake van iets dat een beetje lijkt op de beschrijvingen van spontane buitenlichamelijke ervaringen. Een kenmerk van een natuurlijke, spontane buitenlichamelijke ervaring is dat de perceptie plaatsvindt vanuit een ander perspectief, waarbij het bewustzijn in staat is om rond zich heen te kijken, te bewegen, en ook een helder beeld te hebben van de omgeving. In het geval van de Ridder was er helemaal geen sprake van autoscopie, en ook in de beschrijving van Blanke was er slechts sprake van een gedeeltelijke waarneming van het eigen lichaam, en eigenlijk vooral delen die ook door de fysieke ogen konden worden gezien.

Als ik kijk naar deze onderzoeken moet ik denken aan de vergelijking die ik noem in een klein artikeltje op de tweede site ‘Hoe de Geest zich via de Hersenen verruimt‘ (6). Daarin stel ik me zo voor dat de geest in staat is om de hersenen te bespelen, zoals een pianist op een piano kan spelen, om vervolgens bij het produceren van prachtige muziek zelf in vervoering te raken.

Ik ben dan ook geneigd om deze onderzoeken te bezien vanuit deze metafoor. In de natuurlijke bijna-dood-ervaringen of buitenlichamelijke ervaringen (B.L.E.) is er geen enkele sprake van verstoring of misvorming. Ook kan er veelal helder worden geobserveerd vanuit een ander perspectief. Het lijkt dan ook alsof de hersenen op zo’n manier worden ‘bespeeld’ dat een proces van bewustzijnsverplaatsing mogelijk wordt. Deze akkoorden zouden wel eens van nature bekend kunnen zijn.

De onderzoekingen lijken eerder in staat om zonder enige pianist ergens aan de binnenkant van de piano een snaar aan te raken waardoor er een klein gefragmenteerd iets gebeurt dat hooguit een zwak aftreksel is van de grote symfonie die nodig is om een echte bijna-dood ervaring of B.L.E. op te roepen.

NOTEN

(1) Het gevoel buiten je lichaam aangeraakt te worden

(2) Body Shop Project

(3) Visualising Out-of-Body Experience in the Brain. (pdf) Afbeelding van de heer de Ridder afkomstig van Neuromodulatie: Stroom als Medicijn

(4) Met dank aan Hans Bakker die me wees op de artikelen van de Ridder en Blanke.

(5) Stimulating Illusory own-body perceptions (pdf)

(6) Hoe de Geest zich via de Hersenen verruimt

(7) Near Death Experiences Explained

Advertenties

Het Lifeline Project en de Rinkelende Bel

INTRODUCTIE

In de vorige bijdrage (1) heb ik gesproken over één van de wellicht onverwachte zaken waar je rekening mee hoort te houden binnen het bewustzijnverkenningswerk, en dat is dat je af en toe als het ware ‘gestoord’ wordt in je onderzoek doordat er bepaalde thema’s zich aandienen die belangrijk zijn in je persoonlijke leven.

zwemmen-door-de-weg-kb295-27-april-2011Je kunt dan wel krampachtig proberen door te gaan met het verkennen of het afstemmen op bepaalde andere zaken, maar het lijkt haast onvermijdelijk dat je beter kunt zwichten voor deze ‘oerkracht’, om je aandacht vervolgens te richten op iets dat vraagt om opheldering of misschien wel heling in jezelf. Ik sprak daarbij over een tijdelijk bezoek aan de mijnen (2).

Buiten deze ‘therapeutische’ oerkracht, lijken er nog andere krachtige principes te zijn die zomaar de kop op kunnen steken. In deze bijdrage gaan we deze introduceren n.a.v. de ervaringen van Robert Monroe en het Life Line Project.

HET LIFE LINE PROJECT

Robert Monroe is een graag geziene gast binnen deze noëtische wereld. In meerdere artikelen is er al gerefereerd naar zijn werk. Monroe was een pionier op het vlak van het buitenlichamelijk reizen. Tijdens zijn exploraties in allerlei niet-fysieke realiteiten heeft hij veel analyses gemaakt en opgetekend in zijn drie boeken.

Hij  beschrijft op een gegeven moment een opmerkelijk verschijnsel. Zo merkte hij dat er soms periodes waren dat hij nog maar net uit zijn lichaam was getreden, of hij voelde een signaal, als een soort belletje dat rinkelde zou je kunnen zeggen. Als hij zich dan op dat signaal afstemde schoot zijn bewustzijn naar een persoon die zich ergens in de niet-fysieke sferen bevond (3).

Wat hij al snel merkte was dat de (overleden) persoon waar hij dan bij was, vaak een hulpvraag had, of dat hij op het punt stond om zich te openen voor een andere realiteit. Je moet immers weten dat het volgens Monroes ervaringen zo werkt dat de ‘ruimte’ waar je je begeeft sterk wordt bepaald door datgene wat je gelooft tijdens het leven op aarde. Als je dan op het punt staat om te gaan twijfelen aan bepaalde elementen van een geloofssysteem die bij een bepaalde ‘ruimte’ hoort, dan ben je eigenlijk rijp om over te schakelen naar een ander geloofssysteem dat daar beter bij aansluit.

Ook werd Monroe soms via dat signaal geleid naar mensen die pas waren overleden en wel wat rustige hulp konden gebruiken om het een en ander uit surreal-surrealism-photo-photography-art-Favim.com-666593-kb295te leggen over de situatie. Sommige mensen kunnen immers aardig in paniek raken als ze dood zijn, en dat is niet echt nodig, aldus Monroe.

TWEEDE OERKRACHT GERICHT OP HET HELPEN VAN ANDEREN

Niet alleen Monroe kreeg te maken met dit verschijnsel om signalen te krijgen die je leidde naar mensen die je hulp kunnen gebruiken, ook andere astrale reizigers kregen hiermee te maken. Hieruit meen ik te kunnen concluderen dat er schijnbaar ergens een of ander ‘mechanisme’ is dat de wijsheid heeft om signalen af te geven om hulp te bieden aan mensen.

Wat je dan ook kunt verwachten bij het noëtisch werk is dat je niet alleen wordt aangespoord om zaken in jezelf op te lossen of te helen, maar dat je ook zomaar af en toe ‘gevraagd’ kan worden om ook anderen een handje te helpen met het een of ander. Als je je bewustzijn verruimt dan lijken deze krachten daar gratis bij te worden geleverd. Ook hier geldt dat het misschien niet al te veel zin heeft om er teveel tegen in opstand te komen.

NOTEN

(1) Voorbij de illusie van de objectiviteit en de therapeutische component
(2) De Driedaagse in de Mijnen
(3) Monroe sprak over verschillende focus-gebieden. Lees er meer over op: Het Focussysteem van Robert Monroe.

Het Focus Systeem van Robert Monroe

In Meer Bewustzijn met Minder Hersenactiviteit beschrijf ik een indeling in verschillende hersengolven en de relatie met de mogelijkheid om in andere bewustzijnslagen binnen te treden. In dit artikel wil ik een systeem noemen van Robert A. Monroe die tijdens zijn bewustzijnsonderzoek merkte welke kenmerken bepaalde lagen van bewustzijn zouden hebben.

Voordat ik echter deze indeling ga presenteren is het wel nodig om het in te leiden door te benadrukken dat in mijn beleving ‘noëtisch’ onderzoek impliceert dat je bereid bent om de oude zienswijzen tijdelijk op te schorten omdat deze vaak gebaseerd zijn op de zintuiglijke wereld.

Werkelijk bewustzijnsonderzoek vereist het vermogen om je te openen voor realiteiten die niet via onze normale fysieke zintuigen kunnen worden waargenomen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je alles dan maar voor zoete koek dient aan te nemen, maar het kan wel een goede instelling zijn om te spelen met bepaalde ideeën, ook als ze botsen met de wereld zoals je die kent.

De indeling die ik hieronder ga beschrijven is voortgekomen uit het jarenlange werk van een man die tot zijn inzichten is gekomen door middel van zogenaamde ‘buiten lichamelijke ervaringen’. Hij beweert jarenlang in staat te zijn geweest zijn bewustzijn uit zijn lichaam te halen en zich af te stemmen op bepaalde gebieden die met de zintuigen niet waar te nemen zouden zijn.

Het is dan ook in het kader van de gedachten rondom de ‘bewustzijnsantenne‘ dat zijn ontdekkingen zeker waardevol kunnen zijn omdat het een intrigerende beschrijving biedt van mogelijke domeinen waar we ons ook met onze geest op zouden kunnen afstemmen in het noëtisch verkenningswerk. Het is verder aan de lezer om te bepalen of hij deze zaken kan accepteren in zijn werkelijkheid of niet.

FOCUS 10 – FOCUS 28

Ik gebruik hierbij het boek ‘De Ultieme Reis‘ waarin op pagina’s 190-191 werkzame definities wordt gegeven van de verschillende bewustzijnsgebieden die hij ontdekt heeft. Hij noemde ze verschillende ‘focus-toestanden’.

“Focus 10 – De eerste stap in de losmaking van het menselijke rationele bewustzijn uit de realiteit van de stoffelijke materie. Een simpele definitie zou zijn ‘een alerte en wakkere geest in een slapend lichaam’. De geest is in een enigszins andere fase dan tijdens de fysieke waaktoestand. Het is een stadium waarin alle vijf de fysieke zintuigen lijken te zijn weggedraaid of in kracht afgenomen, en het is het begin van de objectieve gewaarwording in de energie van het (M)-veld (*)

Focus 12 – Dit kan globaal worden gedefinieerd als een toestand van verruimd bewustzijn. Focus 12 kan door verschillende geluidspatronen worden opgewekt en is een fasetoestand met nog minder aandacht voor het fysieke lichaam en nog meer beweging in de richting van de energie van het M-veld. Naarmde de inbreng van de fysieke zintuigen afneemt wordt de waarneming van de patronen van het M-veld sterker.

Focus 15  – De volgende stap in de faserelatie, met een geringer percentage aandacht binnen de fysieke materie en meer aandacht binnen het M-veld. het concept, of de illusie, van de tijd is uit dit patroon verdwenen. We kunnen Focus 15 dus een ‘tijdloze’ toestand noemen.

Focus 21 – Deze toestand is equivalent aan de diepe (delta) slaap in de normale context van de activiteiten in het fysieke bestaan. De geest is echter volledig ‘wakker’ en bewust en stuurt de activiteit. Focus 21 lijkt het grootste bereik te zijn van een aangename faserelatie tussen het tijd-ruimtelijke en participatie in het M-veld, de ‘grens’, zouden we kunnen zeggen.

Focus 22 – Het niveau waar mensen, die fysiek in leven zijn, slechts over een gedeeltelijk bewustzijn beschikken. Dit is de toestand van mensen die door verslaving aan drugs of alcohol of als gevolg van dementie in een delirium zijn geraakt. Ook patiënten die onder narcose zijn gebracht of in coma verkeren vallen in deze categorie. Men herinnert zich ervaringen op dit niveau soms als een droom of een hallucinatie.

Focus 23 – Een niveau dat wordt bewoond door degenen die kort daarvoor het fysieke bestaan hebben verlaten, maar dit nog niet kunnen begrijpen of accepteren en niet in staat zijn zich te bevrijden van de banden van het leefsysteem van de Aarde. Het omvat bewoners uit elke tijdsperiode.

Focus 24-26 – Dit omvat de territoria van de geloofsstelsels, waar zich niet-fysieke mensen uit elke denkbare periode en landstreek bevinden, die uiteenlopende theorieën en concepten hebben aanvaard en onderschreven. Hiertoe behoren onder andere de religieuze en filosofische overtuigen die uitgaan van een vorm van leven-na-de-dood.

Focus 27 – De locatie van wat we de ontvangstruimte of het park zouden kunnen noemen, dat het middelpunt van dit niveau is. Het is een kunstmatig samengesteld geheel, in het leven geroepen door menselijke geesten, een tussenstation dat is bedoeld om het trauma en de schok van de overgang uit de fysieke realiteit te verlichten. Doordat de uiterlijke vorm ervan niet verschilt van die van verschillende aardse omgevingen, is het voor alle nieuwkomers, hoe gevarieerd ook, aanvaardbaar.

Focus 28 – Dit niveau ligt niet alleen voorbij het tijd-ruimtelijke, maar ook voorbij het menselijke denken. Een verblijf in 28 of zelfs nog daar voorbij beperkt de mogelijkheden tot terugkeer in een fysiek menselijk lichaam.”

(De Ultieme Reis, pp. 190-191)

(*) M-veld = Niet fysiek energieveld, dat doordringt in de het tijd-ruimtelijke, onder andere het leefsysteem van de Aarde, maar dat niet deel uitmaakt van de huidige wetenschappelijke kennis of het huidige onderzoeksterrein van de mens.

H-band = De golflengte van de chaotische menselijke gedachtenmodulatie van de energie van het M-veld.