Posts Tagged ‘hersenen’

De Negatieve Inslag van onze Hersenen Onderkennen

Als Noëtische strijder voor bewustzijnsverruiming is het handig om te weten met wat voor soort materiaal je werkt. Je kunt nog zo’n goede autocoureur zijn, maar met een Ford Taunus uit 1956 (1) wordt het toch lastig om te winnen bij een Formule 1 wedstrijd op Francorchamps in de Belgische Ardennen (2).

thomson-gazelle

Thomson Gazelle – Altijd op zijn Hoede

Wezenlijk werkmateriaal voor een noëtische verkenner zijn de hersenen. Op de pagina ‘Hoe de Geest zich via de Hersenen Verruimt‘ (3) beschrijf ik het beeld van een pianist (de geest) die de piano (hersenen) bespeelt en zich door goed pianospel in een ruimere toestand van vervoering kan brengen. Het is dan ook wel zaak om het een en ander van deze pianohersenen te weten.

Omdat we binnen het noëtisch werk graag een zo scherp mogelijke geest hebben die in staat is om een heerlijke dans uit te voeren met het hartsbewustzijn, is het fijn om je bewust te zijn van wat je toch een vrij belangrijk kenmerk van deze hersenen zou kunnen noemen, namelijk hun neiging om vooral met negatieve dingen bezig te zijn.

Rick Hanson schrijft in zijn boek Boeddha’s Brein (4) over wat hij noemt het negatieve vooroordeel van de hersenen. In een analyse beschrijft hij hoe de mens in het verleden érg gericht was op het overleven: het gevaar zat in iedere hoek. Het was dan ook van levensbelang om – gelijk een gazelle – continu op je hoede te zijn. Als er dan toch ergens wat mis gegaan dan was het erg belangrijk om die ervaring goed op te slaan.

Onze hersenen hebben geleerd om vooral negatieve ervaringen veel aandacht te geven, en die vervolgens ook met extra kracht en prioriteit op te slaan. Hij haalt enkele psychologische onderzoeken aan waaruit blijkt dat wij het negatieve meer aandacht geven dan het positieve (5).

Om een wat positievere kijk op de wereld te ontwikkelen met al haar ongekende mogelijkheden, is het goed om te weten dat je met hersenen werkt die van nature niet zo getraind zijn om volop schoonheid op te slaan. Je moet hiervoor echt extra inspanningen leveren. Hanson stelt gelukkig ook dat het wel degelijk mogelijk is om je hersenen gevoeliger te maken voor de vele mooie aspecten van de wereld.

Hersenen die op deze manier meer positieve paden ontwikkeld hebben, zouden wel eens beter in staat kunnen zijn om zich af te stemmen op gebieden die ook op een hogere frequentie resoneren, alsof je overschakelt van een zwart-wit TV, naar een HD-TV (6).

NOTEN

(1) Voorbeeld van Oude Ford Taunus

(2) http://www.spa-francorchamps.be/nl/

(3) Hoe de Geest zich via de Hersenen verruimt

(4) Hanson, R. (2012, vert.) Boeddha’s Brein. Uitgeverij Ten Have

(5) ibid, p. 51

(6) Voor meer over de Hersenen en TV-metafoor klik alhier.

Advertenties

Geestelijk Piano Spelen verandert de Hersenen alsof je Werkelijk Speelt

Via het uitermate interessante werk van Nicholas Carr (1) kwam ik terecht op het onderzoek van Pascual-Leone en zijn collega’s dat in 1995 en 1996 is uitgevoerd (2). Zij hebben experimenten opgezet om te kijken naar de mate van neuroplasticiteit die onze hersenen hebben: met andere woorden hoe flexibel en plooibaar zijn onze hersenen?

Zij hebben proefpersonen vijf dagen achtereen twee uur per dag een bepaald muziekstukje laten spelen met één hand. Al na 3 dagen was via de TMS-methode (4) zichtbaar te maken dat de hersendelen die verband hielden met de muziekspelende hand zich hadden aangepast, terwijl dat niet het geval was in het deel van de hersenen dat in ‘connectie’ stond met de andere hand.

Op zich is dit al interessant, maar wat vanuit een noëtisch oogpunt vooral interessant is, is dat er ook een groep proefpersonen was gevraagd om de piano in het geheel niet aan te raken, maar alleen in gedachten het muziekstukje te spelen. Het fascinerende van het onderzoek was dat er ook een gelijksoortige aanpassing was in het hersendeel dat gekoppeld is aan de rechterhand! Dus, ook al speel je helemaal niet, en verbeeld je je slechts dat je speelt, toch creëer je haast dezelfde hersenveranderingen alsof je werkelijk speelt.

In deze figuur afkomstig uit het onderzoek van Pascual Leone (2, p.381) kun je mate van hersenverandering zien: hoe groter het zwarte deel hoe groter de verandering. De bovenste rij geeft de effecten weer van degene die daadwerkelijk fysiek met een hand geoefend hebben met het spelen van de piano met één hand, en de onderste rij geeft die effecten weer van degene die alleen in verbeelding gespeeld met die bepaalde hand. Zoals je ziet zijn de effecten nagenoeg hetzelfde.

DISCUSSIE

Dit onderzoek biedt een interessante ingang voor een aantal noëtische vragen: hoe is het mogelijk dat je hersenen zich aanpassen door alleen je hersenen te gebruiken (in het geval van het verbeelden)? In hoeverre is dit werkelijk mogelijk, of dient er wellicht toch ruimte gemaakt te worden voor het idee dat ons bewustzijn méér is dan alleen onze hersenen? Zou het immers niet ons (niet-fysieke) bewustzijn zijn die in staat is om haar invloed te doen laten gelden in onze fysieke hersenen? Zou Descartes misschien niet eens zo gek geweest zijn met zijn beschrijving van de mens bestaande uit een geestelijk en niet-geestelijk deel? (5)

—————————————-

VOETNOTEN (3)

(1) Zie voor meer over Nicholas Carr zijn recente boek: Het Ondiepe, hoe onze hersenen omgaan met Internet (2011) op bol (http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/het-ondiepe/1001004010207647/index.html#product_overview)

(2) Ik heb gebruik gemaakt van een review-artikel dat in 2005 is geschreven door Pascual Leone en terug te vinden is op: http://brain.huji.ac.il/publications/Pascual-Leone_Amedi_et%20al%20Ann%20Rev%20Neurosci%2005.pdf

(3) In het kader van de bestrijding van overmatig hyperlinkgebruik – wat het contemplatieve noëtische zijn niet ten goede komt – gebruik ik niet alleen weer die ouderwetse voetnoten, maar ook moeten mensen als ze echt geïnteresseerd zijn in andere link ook zelf de URL selecteren en plakken in de browser. Dat geeft ook weer een moment vertraging en bovendien een bewuster overgangsmoment van de ene bron van informatie naar de volgende.

(4) TMS staat voor Transcraniale Magnetische Stimulatie. Deze techniek wordt soms ook experimenteel toegepast in de geestelijke gezondheidszorg; op http://psychoseanders.wordpress.com/2009/04/14/tms-bij-schizofrenie/ kun je meer over TMS lezen en tevens over ideeën om het toe te passen bij mensen die stemmen horen.

(5) http://boekengedachten.yolasite.com/artikelen/dubieuze-descartesspot-van-dijksterhuis-in-het-slimme-onbewuste